Wereld Milieudag op 5 juni? Op 5 juni 1972 werd in Stockholm een grote internationale milieu conferentie gehouden.  Deze conferentie heeft er  o.a.  toe geleid dat het Milieu Programma van de Verenigde Naties (VN) werd opgericht. Wij kennen deze organisatie ook als de United  Nations Environment Programme, afgekort UNEP. Daarom heeft de VN besloten 5 juni in te stellen als World Environment Day, ofwel Wereld Milieu Dag
Milieudag

 
 
 

Nationale Milieudag 2013Nationale Milieudag 2013 met het thema

‘Leven in de duurzame stad’

 
Waarom heeft de Nationale Milieudag 2013 het thema ‘Leven in de duurzame stad’.
De duurzame stad is de toekomst. De bevolkingstoename met de bijbehorende energiebehoefte, het grondstoffen verbruik en de grote mobiliteitsstromen. Dat is de reden waarom de Nationale Milieudag 2013 het thema ‘Leven in de duurzame stad’ heeft.
 


Leven in de duurzame stad
De stad heeft de toekomst. De bevolkingsomvang neemt nog decennialang razendsnel toe. De gevolgen voor het milieu zijn evident: steden hebben de grootste energiebehoefte, verbruiken de meeste grondstoffen en kennen de belangrijkste mobiliteitsstromen. Reden genoeg om de Nationale Milieudag 2013 het thema ‘Leven in de duurzame stad’ mee te geven. Discussieer mee!
Steden fungeren steeds meer als centra van verbinding, creativiteit en innovatie. De helft van de wereldbevolking woont al in de stad en in 2050 is dat waarschijnlijk driekwart. Deze enorme verschuiving gaat gepaard met een verplaatsing van het economisch zwaartepunt van agrarische activiteit naar industrie, technologie en diensten.
De mondiale urbanisatietrend betekent dat steden het leeuwendeel van de beschikbare energie, water, voedsel en grondstoffen zullen opslokken en zich ontwikkelen tot giga-afvalproducent. De bevolkingsexplosie betekent tevens dat in steden grote problemen zijn te verwachten met betrekking tot het menselijk welzijn, werkeloosheid, armoede en ongelijkheid.

Dat klinkt zorgwekkend, maar tegelijkertijd biedt deze ontwikkeling enorme kansen om het roer radicaal om te gooien. Dit kan door in te zetten op het creëren van urbane regio’s waar duurzaam gebruik van energie, water en grondstoffen centraal staat. Regio’s waar ook nadrukkelijk oog is voor het menselijk welzijn en waar de natuur nog steeds om de hoek ligt.

Met een inspirerend programma en actieve inbreng van jong en oud, wil de Nationale Milieudag 2013 ideeën genereren voor de duurzame stad van de toekomst. Waar liggen de kansen op korte en lange termijn? Wat zijn bruikbare aangrijpingspunten? Waar liggen belemmeringen en wie moet het voortouw nemen?
Bron: vvm.info

Wereldmilieudag: wat doet u?
Hoe strijdt u tegen klimaatverandering? Dat vragen we elkaar op Wereldmilieudag, georganiseerd door de Verenigde Naties. Minister Cramer: 'Iedereen ziet de urgentie; de vraag is hoe u de kansen voor een duurzame wereld verzilvert.'

Wereldmilieudag is een idee van de Verenigde Naties (VN). Het onderstreept hoe belangrijk het milieu is en wat we kunnen doen om het te behouden en te verbeteren.

'Planeet heeft jou nodig'
Dit jaar is het thema: de planeet heeft jou nodig in de strijd tegen klimaatverandering. De VN wijzen er deze dag ook op dat een overeenkomst bij de VN-klimaattop in Kopenhagen van groot belang is. 192 landen maken dan een nieuw wereldwijd milieupact. Dit verdrag vervangt in 2012 het huidige Kyoto-protocol dat wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen regelt.


'Wat is uw bijdrage?'
'Klimaatverandering kunnen we alleen samen oplossen', benadrukt minister Cramer. 'Ieder land, ieder mens kan zijn bijdrage leveren. Maar alleen met vrienden en vreemden, met buren en buurlanden kunnen we de gevolgen echt tegengaan. We moeten samen op weg, want anders komen we er nooit. Bijna iedereen is daarvan doordrongen. Nederland gaat echt voor een beter klimaat, wat is uw bijdrage?'
Deel uw bijdrage op Beterklimaat.nl »

Grote stap
De klimaattop in Kopenhagen is een belangrijke stap naar een beter klimaat. 192 landen maken dan afspraken over de uitstoot van broeikasgassen. De Europese Unie wil 30 procent minder CO2-uitstoot in 2020 (vergeleken met 1990). Minister Cramer zit in de koplopersgroep van de VN-klimaattop, waar zij drie decennia ervaring met duurzaamheid meebrengt: als wetenschapper, als auteur en als minister.

Duurzaam beleid
De Nederlandse regering zet komende jaren flinke stappen om Nederland duurzamer te maken. Een maatschappij waarin we niet meer verspillen, vervuilen en verrommelen. Om daarmee een welvarend, klimaatbestendig, ecologisch gezond en mooi land achter te kunnen laten voor volgende generaties. Belangrijke doelen zijn onder meer:

Minder uitstoot van broeikasgassen
Meer duurzame energie
Stimuleren van duurzame producten en markten
Goed en duurzaam gebruik maken van de schaarse ruimte voor wonen, werken en recreeren
Klimaatbestendige inrichting van ons land, zoals verbeterde kustveiligheid en veilige afvoer van rivierwater
Versterking van het platteland door meer ruimte voor nieuwe functies, behoud van waardevolle landschappen en natuur.

Nationale Milieudag 2010

Het milieu verbeteren en geld verdienen. Is dit de sleutel om met sneltreinvaart door te stomen naar een duurzaam en concurrerend Nederland? Deze vraag vormt het uitdagende thema van de Nationale Milieudag. Doel van de Nationale Milieudag is helder te krijgen waarom het de ene milieuondernemer wel lukt om met succes nieuwe markten aan te boren en de andere niet.
Het belooft een inspirerende en dynamische dag te worden. Bron: vromtotaal.nl

Wat is er voor nodig om de burger tot milieubewuster gedrag aan te zetten? Strengere regelgeving? Of juist de teugels laten vieren, maar het de burger dan wel op alle fronten makkelijk maken? Welke wegen zijn er om consumenten aan te zetten tot het leveren van een grotere inspanning? Deze vragen staan centraal tijdens de Nationale Milieudag 2009 op 12 juni in het provinciehuis Zuid Holland.
Wereld Milieu Dag

AB-Inbev doet mee aan milieudag van VN
In het kader van Wereld Milieu Dag op 5 juni organiseert Anheuser-Busch InBev een competitie onder haar medewerkers om haar milieudoelstellingen in de toekomst verder te realiseren. Met deze competitie zet ’s werelds grootste brouwer haar duurzaam ondernemingsbeleid kracht bij.

Op 5 juni nemen AB InBev medewerkers in meer dan 19 landen via meer dan 176 duurzame projecten deel aan Wereld Milieu Dag. Met acties zoals “Bike to Work” en de officiële voorstelling van het trainingsprogramma “E-positief rijden” neemt Anheuser-Bush InBev ook in België deel aan ‘Wereld Milieu Dag’, een initiatief van de Verenigde Naties.
Milieudag 2010

De samenwerkende lokale afdelingen van de politieke partijen organiseren de Klimaattop in de Week van de Duurzaamheid in Zutphen. De week start op zaterdag 6 februari 2010, met de “Klimaattop, Zutphen: Kopenhagen aan de IJssel” en eindigt met een lijsttrekkersdebat op 11 februari, georganiseerd door de Visiegroep Duurzaam Zutphen

Politiek Zutphen hoopt zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de week, die gericht is op bewustwording. Zien wat we zelf kunnen doen in ons dagelijks leven, als bewoner, als burger, als ondernemer om met elkaar een duurzame leefomgeving te creëren is het thema. In dat kader nodigen wij iedereen uit om deel te nemen.
Bron; pvda.nl

Nationale Milieudag 2010 (18 juni 2010)

Het milieu verbeteren en geld verdienen. Is dit de sleutel om in sneltreinvaart door te stomen naar een duurzaam en concurrerend Nederland? Dat moet blijken tijdens de Nationale Milieudag 2010 op vrijdag 18 juni in het provinciehuis van Zuid-Holland. Doe mee!

Het belooft een inspirerende en dynamische dag te worden. Lange tijd waren werken aan een schoner milieu en geld verdienen onverenigbaar. Tegelijkertijd kwam keer op keer het verwijt dat het milieu alleen maar geld kost. Inmiddels is het denken in beide kampen omgeslagen: milieubedrijven schieten als paddestoelen uit de grond. Dat betekent niet automatisch dat succes verzekerd is. Het feit dat afgelopen jaar tientallen ‘nieuwe’ ondernemers kopje onder gingen geeft in ieder geval te denken. Gelukkig staan daar ook veel succesverhalen tegenover.

Doel van de Nationale Milieudag is helder te krijgen waarom het de ene milieuondernemer wel lukt om met succes nieuwe markten aan te boren en de andere niet. Zit er een systematiek in het succes en het falen? Is de Nederlandse markt te klein en moet de internationale oriëntatie worden versterkt? Zijn er gerichte stimuleringsmaatregelen nodig? Of moeten de vele miljarden van de pensioenfondsen hun weg vinden naar milieubedrijven? Wellicht is het een combinatie van dit alles en gaat het bij de succesverhalen om de juiste ondernemersgeest, gericht overheidsbeleid en een slim gebruik van onderzoeksresultaten.

Kom naar de Nationale Milieudag 2010 op 18 juni. Plaats: Provinciehuis Zuid-Holland.

Traditioneel is er ook dit keer een Milieumarkt in de centrale hal van het provinciehuis. Op deze Milieumarkt presenteren bedrijven hun product, dienst of discipline.
Bron: vlm.fme.nl


Zaterdag 13 maart Klimaat- en milieudag voor inwoners

dinsdag, 9 maart 2010
Op zaterdag 13 maart organiseert de gemeente Houten een milieu- en klimaatdag in het gemeentehuis. Inwoners kunnen zich tussen 11.00 en 15.00 uur laten informeren en tips krijgen over mogelijkheden om een schoner en duurzamer milieu en klimaat te creëren.

Duurzame deelnemers
Op de milieu- en klimaatdag kunnen mensen informatie halen over allerlei interessante, duurzame organisaties en projecten. Diverse organisaties en bedrijven op het gebied van klimaat en milieu zijn deze dag aanwezig. In ieder geval het Kringloopcentrum Houten, de Wereldwinkel, Ecowearstore, Gas Service Utrecht, biologische winkel Puur, Milieuwerkgroep Houten/Interkerkelijke milieuwerkgroep Houten, Transition Town Houten, Fietsersbond, Eko2go, Stichting Collusie, Wheels4all, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Natuur- en Milieufederatie Utrecht. Zij laten inwoners kennis maken met milieuvriendelijke producten en energiebesparende mogelijkheden in en rond het huis.

Suggesties van inwoners welkom
De gemeente hoopt op deze dag een goed beeld te krijgen van de suggesties die haar inwoners hebben om van Houten een mooie, groene, duurzame maar ook vooruitstrevende gemeente te maken. Er zijn leuke prijzen te winnen, zoals een slimme thermostaat, een energiescan voor de woning of een klimaattaart. Het enige wat je moet doen is de prijsvraag invullen of ons zaterdag te verrassen met leuke en creatieve ideeën, waarmee we onze idealen kunnen waarmaken. Daarnaast kunnen bezoekers gratis een energiemeter lenen waarmee ze energieverspillende apparaten in hun huis kunnen opsporen. Ze krijgen ook uitgebreid de kans in gesprek te gaan met de gemeente over dit thema. Uiteraard laat de gemeente zien op welke manier zij bijdraagt aan een beter milieu en een prettig leven in Houten. Er worden ook activiteiten voor kinderen georganiseerd.

Win energiezuinige producten
Bezoekers maken met goede tips en ideeën kans op mooie prijzen, zoals een slimme thermostaat die de temperatuur verlaagt als er geen beweging in huis is, een klimaattaart of een energiebesparingsbox met allerlei energiezuinige producten. Ook is er voor die dag een prijsvraag uitgeschreven. Inwoners die de antwoorden op zaterdag 13 maart voor 14 uur inleveren bij het gemeentehuis dingen mee naar leuke prijzen, waaronder een energiescan van je woning.. De eerste vijf serieuze inzenders ontvangen een gratis energiebesparingsbox.

Vragen
1. Hoeveel geld bespaar je jaarlijks gemiddeld met een waterbesparende douchekop?
2. Wat kost je koffiezetapparaat (bijv. senseo) extra per jaar als je hem aan laat staan i.p.v. uit te zetten nadat je de koffiegezet heb (in euro)?
3. Hoeveel kg CO2-uitstoot veroorzaakte de openbare verlichting in Houten in 2009?
4. Hoe diep in de grond moeten we in Houten boren om daar water van circa 95 graden op te kunnen pompen?
5. Wat kost het stallen van je fiets in de fietsenstalling bij het station?
6 Hoeveel (uitgekomen eieren van) ringslangen zijn er vorig jaar geteld in het bos Nieuw Wulven?
7. Als alle inwoners van Europa hun elektrische deurbel zouden uitzetten, hoeveel kolencentrales kunnen er worden uitgezet?

Meer informatie
Op http://www.houten.nl/milieubeleid is meer informatie te vinden onder het kopje Klimaatdag, waaronder de prijsvraag
Bron: houten.nl

Wil jij milieuvriendelijk leven, shoppen en eten? Raadpleeg dan EcoGidsRotterdam.nl

Duurzaam Verder, lees over duurzaamheid in ons online magazine, E-zine

Groen Verder - een on-line magazine

 

Deze domeinnaam is beschikbaar  -  www.domeinnaamvoorjou.nl  -  info@domeinnaamvoorjou.nl